Dnes je úterý 25. září 2018   ::   svátek má Jaromír   ::   světec dne sv. Kleofáš, mučedník

 

Kontakty:

Sídlo:
Římskokatolická farnost Chvalkovice
Chvalkovice 58
683 41 Bohdalice

 

Kontaktní místo:
Farnost Chvalkovice
Náměstí 109
683 33 Brankovice

Telefon: 515 532 064

E-mail: chvalkovice@mojefarnost.cz

 

Světec dne

25. září 2018

sv. Kleofáš, mučedník

z I. stol.

Byl jedním ze 72 učedníků Pána Ježíše. V den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal, pokáral jejich nedůvěru, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu, ke kterému jej pozvali, se jím dal poznat. Jak sv. Jeroným udává, Kleofáš měl v Emauzích dům a podle tradice byl pro hlásání evangelia od židů zavražděn v domě, kde stoloval s Ježíšem.

Kleofáš je obrazem našeho osamocení, když zapomínáme, že Ježíš stále kráčí po našem boku. Využívaje pozemské cesty života k hovoru s ním, aby na konci splnil naši prosbu a zůstal s námi.

Náměty a připomínky k podobě těchto stránek můžete zaslat na adresu farnosti chvalkovice@mojefarnost.cz